Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XI Ogólnopolskie

Dni Neurologii Dziecięcej

map-marker Novotel Warszawa Centrum

calendar3 22 - 23 kwietnia 2022 r., Warszawa

 

Program konferencji

Sesje ustne i plakatowe

Hotel Novotel Centrum Warszawa, Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa

 

Czwartek, 21 kwietnia 2022 r.

 

Po południu i wieczorem - przyjazd uczestników, nocleg

 

Piątek, 22 kwietnia 2022 r.

 

09.00 – 09.30   Otwarcie konferencji i wykład inauguracyjny
 • Powitanie (10 min.)
 • Wykład inauguracyjny: Wyzwania neurologii 2022 - prof. Jarosław Sławek (20 min.)
 
09.30 – 11.00 Sesja naukowa I. Padaczka

Przewodniczą: S. Jóźwiak, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska

 • Czy padaczce można zapobiec? - S. Jóźwiak (20 min.)
 • Dieta ketogenna i jej zastosowanie w leczeniu padaczki lekoopornej co nowego? - M. Dudzińska (20 min.)
 • Zmiany w zapisie EEG – leczyć czy nie leczyć? Najczęstsze pomyłki diagnostyczne - M. Mazurkiewicz-Bełdzińska (20 min.)
 • Sterydoterapia w padaczce - wróg czy przyjaciel - M. Zawadzka (20 min.)
 • Pytania/dyskusja (10 min.)
 
11.00 – 11.15   Przerwa na kawę
 
11.15 – 12.30   Sesja naukowa II. Stwardnienie rozsiane

Przewodniczą: W. Brola, B. Steinborn

 • Jaki lek będzie dla mnie najlepszy? O wyborze leczenia w stwardnieniu rozsianym w wieku rozwojowym - A. Wencel-Warot (20 min.)
 • Polski rejestr pacjentów z SM - W. Brola (20 min.)
 • Wpływ opóźnienia rozpoczęcia terapii immunomodulujacej lekami I rzutu na jej skuteczność  - I. Puzio-Bochen, K. Kotulska-Jóźwiak (20 min.)
 • Pytania/dyskusja (15 min.)
 
12.30 – 13.15   Sesja naukowa III. Aktualizacja wskazań/ograniczeń do szczepień ochronnych u dzieci z chorobami ośrodkowego układu nerwowego
 • Zasady odraczania szczepień ochronnych u dzieci z chorobami układu nerwowego - J. Wysocki (20 min.)
 • Panel dyskusyjny – wypracowanie stanowiska PTND - B. Steinborn, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, E. Pilarska, E. Emich-Widera, A. Kostera-Pruszczyk, J. Wysocki i inni (25 min.)
 
13.15 – 14.00   Sesja satelitarna Głównego Sponsora - firmy Roche

Przewodniczą: M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, A. Kostera-Pruszczyk

 • Evrysdi - przełom w terapii wczesnych postaci SMA - M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, A. Lemska (20 min.)
 • Jak zmieniamy podejście do leczenia SMA o późniejszym początku - A. Kostera-Pruszczyk, A. Frączek (20 min.)
 • Pytania/dyskusja (5 min.)

 

14.00 – 15.00   Przerwa na obiad
 
15.00 – 15.45   Sesja satelitarna Głównego Sponsora - firmy Novartis

" Nowa era leczenia SMA"

Przewodniczy: M. Mazurkiewicz-Bełdzińska

 1. Doniesienia dla terapii genowej w kontekście przesiewu noworodków w kierunku SMA - M. Jędrzejowska (15 min.)
 2. Codzienna praktyka, a terapia genowa - K. Kotulska-Jóźwiak (15 min.)
 3. Pytania/dyskusja (15 min.)

 
15.45 – 17.20   Sesja naukowa IV. Neurogenetyka

Przewodniczą: D. Hoffman-Zacharska, A. Winczewska-Wiktor

 • Choroby SCN1A-zależne, ciągle coś nowego - D. Hoffman-Zacharska (20 min.)
 • Udział czynników genetycznych w etiologii niepożądanych odczynów poszczepiennych – A. Charzewska (20 min.)
 • Kiedy bać się lewetyracetamu? – M. Badura-Stronka, K. Cudnoch (20 min.)
 • Postępująca choroba neurodegeneracyjna u 3 pacjentów - długa droga do rozpoznania – M. Krygier (20 min.)
 • Pytania/dyskusja (15 min.)
 
17.20 – 17.50   Wykłady sponsorowane przez firmę Biogen
 • Leczenie nusinersenem: najmłodsze dzieci z SMA - E. Czyżyk (15 min.)
 • Leczenie nusinersenem: dzieci starsze i nastolatki z SMA - A. Potulska-Chromik (15 min.)

 

17.50 – 20.00   Sesja naukowa V. Gorące tematy w neurologii dziecięcej

Przewodniczą: E. Pilarska, B. Steinborn

 • Czy wyniki badania SANAD zmieniają rzeczywistość pacjentów z padaczką? – M. Mazurkiewicz-Bełdzińska (20 min.)
 • Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu narkolepsji - M. Żarowski (20 min.)
 • Rzadkie przyczyny ostrych chorób naczyniowych mózgu w tym COVID-19 u dzieci i młodzieży - E. Pilarska (20 min.)
 • Sody, wapnie i potasy co nowego w leczeniu kanałopatii mózgowych? - Ł. Przysło (20 min.)
 • Jak zmienia się obraz mózgowego porażenia dziecięcego od dzieciństwa do dorosłości - B. Steinborn (20 min.)
 • Analiza polimorfizmów i wariantów typu SNP i CNV w genach  związanych z metabolizmem i działaniem kannabinoidów - J. Paprocka (20 min.)
 • Pytania/dyskusja (10 min.)

 

Przez cały czas trwania obrad dostępne będą: plakaty elektroniczne, wystawa firm, serwis kawowy.

 

20.00   Kolacja

 

 

Sobota, 23 kwietnia 2022 r.

 

09.00 – 10.00   Sesja naukowa VI. Pogranicze psychiatrii i neurologii

Przewodniczą: E. Emich-Widera, Ł. Przysło

 • Zaburzenia odżywiania i żywienie u dzieci z ASD - E. Emich-Widera (20 min.)
 • Autyzm i padaczka - A. Winczewska-Wiktor (20 min.)
 • Ile w duszy, ile w genach - continuum objawów w ASD - Ł. Przysło (10 min.)
 • Pytania/dyskusja (10 min.)
 
10.00 – 11.50   Sesja „Młodych Neurologów” – Prezentacje konkursowe ustne

Każde wystąpienie 8 min. + dyskusja 2 min.

 1. Roczna ewaluacja pacjentów po zmianie terapii z nusinersenu na risdiplam - K. Pierzchlewicz
 2. Ocena jakości życia pacjentów po udarze przebytym w okresie wieku rozwojowego w oparciu o pediatryczny kwestionariusz jakości życia (PedsQL) - A. Dobrucka-Głowacka
 3. Postępująca asymetria półkul mózgu jako objaw radiologiczny pomocny w diagnostyce neurologicznej. - M. Jączak-Gożdziak
 4. Neurologiczne następstwa klasycznej galaktozemii – wciąż aktualny problem - A. Kuźniar-Pałka
 5. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a u dziewczynek – spektrum objawów klinicznych – K. Aragon-Gawińska
 6. Ultrasonograficzny pomiar nerwu wzrokowego u dzieci z padaczką – szybka i nieinwazyjna metoda oceny ciśnienia śródczaszkowego - M. Sobieraj
 7. Kiedy typowe napady  nieświadomości nie są tym na  co wyglądają - A. Lemska
 8. Zapomniane choroby zakaźne – czy na pewno? - W. Talaśka-Liczbik
 9. Pacjent z hipotonią i opóźnieniem rozwoju – dlaczego warto zawsze oznaczyć kwas mlekowy? Opis przypadki ataksji rdzeniowo-móżdżkowej z deficytem koenzymu Q. -  M. Hankus
 10. Przegląd bieżącej wiedzy na temat elastografii ultrasonograficznej mięśni u dzieci - A. Cebula
 11. Czynniki ryzyka wystąpienia padaczki lekoopornej u pacjentów ze stwardnieniem guzowatym - D. Miszewska
 
11.50 – 13.20   Sesja naukowa VII. Choroby nerwowo-mięśniowe

Przewodniczą: E. Czyżyk, A. Kostera-Pruszczyk

 • Postać niemowlęca choroby Pompego: diagnostyka leczenie rokowanie - E. Czyżyk (20 min.)
 • Neuroborelioza w diagnostyce chorób obwodowego układu nerwowego - M. Kłusek-Oksiuta, L. Boćkowski (20 min.)
 • Nowe kryteria rozpoznania CIDP - co zmieni się w codziennej praktyce - A. Potulska-Chromik (20 min.)
 • Leczenie miastenii u dzieci - A. Kostera-Pruszczyk (20 min.)
 • Pytania/dyskusja (10 min.)
 
13.20 – 13.45   Wręczenie nagród, podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Przez cały czas trwania obrad dostępne będą: plakaty elektroniczne, wystawa firm, serwis kawowy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie.

 

Sesja plakatowa

Plakaty w formie elektronicznej (układ pionowy) dostępne będą do przeglądania na monitorach w holu konferencyjnym przez cały czas trwania konferencji.

Instrukcja dla autorów, jak przygotować i przesłać plakat elektroniczny jest umieszczona na stronie:

https://ptnd2022.skolamed.pl/udzial-w-konferencji/jak-przygotowac-plakat-elektroniczny

 
Sesja „Młodych Neurologów” – Prezentacje konkursowe plakatowe
 1. Znikająca malformacja naczyniowa- opis przypadku pacjenta z samoistnym re-gresem zmiany typu dural venous sinus ectasia i polimikrogyrią - P. Komasińska-Piotrowska
 2. Ostra ataksja jako objaw zespołu paranowotworowego - przypadek kliniczny - E. Kapusta
 3. Choroba Alexandra – prezentacja przypadku - A. Goraj
 4. Niedobór merozyny – prezentacja dwóch przypadków z nową mutacją w łańcuchu lamininy α2 - A. Jastrzębska
 5. Obraz padaczki lekoopornej uwarunkowanej genetycznie na przykładzie dwóch pacjentek z mutacją genu CACNA1A - A. Frączek-Szczepkowska
 6. Badanie genetyczne jako punkt zwrotny odysei diagnostycznej. Opis przypadku pacjentki z mutacją w genie CAMTA1 - B. Rzepka-Migut
 7. Zespół neurologiczny jako pierwsza manifestacja kliniczna tocznia układowego - D. Ziarek
 8. Zespół King-Denborough - charakterystyczny fenotyp zdradza ryzyko hipertermii złośliwej - J. Żelewska
 9. Zespół wrodzonej centralnej hipowentylacji (CCHS) – opis przypadku -  L. Kowalik-Motyka
 10. Współistnienie nerwiakowłókniakowatości typu 1 ze stwardnieniem rozsianym – opis dwóch przypadków - A. Woś
 11. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorom NMDA u dzieci – analiza przebiegu klinicznego w oparciu o 2 przypadki - D. Bajorek
 
Prezentacje plakatowe pozostałe (poza konkursem)

      12. Choroba Fabry’ego - opis  przypadku - K. Smółka

      13. Dieta ketogenna skuteczną metodą leczenia chłopca z encefalopatią padaczkową typ 39 - J. Bielak

      14. Choroba Huntingtona - opis przypadku o wczesnym początku oraz obecny stan wiedzy - D. Bejga

      15. Efekty leczenia dietą ketogenną pacjentów z chorobą mitochondrialną - D. Wesół-Kucharska

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie.